Uddelinger

Information om vores uddelingspolitik

I henhold til Fundatsens §4 er Fondens formål:

”ved bidrag til kulturkredse og/eller personer, at virke til fremme af det kulturelle og humanitære arbejde i Finland samt til styrkelse af de kulturelle forbindelser mellem Finland og de øvrige nordiske lande, i særdeleshed Danmark”.

Hovedparten af Fondens årlige uddelinger er i henhold til Fundatsen øremærket til støtte for Fundats-relaterede initiativer på Åbo Akademi. Der er dog også typisk et beløb til rådighed for ansøgninger for støtte fra den videre offentlighed.

Fonden støtter efter sin praksis initiativer der:

  • Bidrager til kendskabet af finsk kultur og historie i Danmark og andre nordiske lande
  • Er professionelt ambitiøse og vel tilrettelagte
  • Typisk vil komme en bredere kreds til gode

Fonden støtter ikke studierejser og/eller personlige leveomkostninger.