Ansøgning

Vores ansøgningspolitik

Ansøgninger bedes sendt i én samlet pdf-fil til Gustaf Packaléns Mindefond: admin@packalen.dk

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men det foreslås at ansøgninger som minimum indeholder følgende:

  • Projektbeskrivelse, herunder baggrund for initiativtagere
  • Budget og ansøgt beløb (samt eventuelle beløb bevilget fra andre fonde)
  • Begrundelse
  • Eventuel dokumentation/ referencer

Der er ingen formel ansøgningsfrist.

Der henvises i øvrigt til Fondens uddelingspolitik.