Ansøgning

Vores ansøgningspolitik

Ansøgninger bedes sendt til adressen Gustaf Packaléns Mindefond c/o Bestyrelsesformand Hans Skytte Pedersen, Esperance Alle 10A, st. tv. 2920 Charlottenlund.

Der anvendes ikke ansøgningsskema, men det foreslås at ansøgninger som minimum indeholder følgende:

  • Projektbeskrivelse, herunder baggrund for initiativtagere
  • Budget og ansøgt beløb (samt eventuelle beløb bevilget fra andre fonde)
  • Begrundelse
  • Eventuel dokumentation/ referencer

Der er ingen formel ansøgningsfrist.

Der henvises i øvrigt til Fondens uddelingspolitik.